• Елементи за свързване на мълниеприемни пръти и проводници