• Проводници и мълниеприемни пръти за изграждане на мълниезащитни инсталации