• Проектиране, изграждане и поддръжка на фотоволтаични централи