• Превантивни мерки срещу разпространението на COVID-19