• ЕЛМА-М-ГРУП е вече оторизиран дилър на системите кабелни скари EAE