• Елма-М-Груп инвестира в специален сайт, посветен на продуктите и цялостните решения на Schneider Electric