• Телекомуникационни кабели неразпространяващи горенето