• ЕЛМА-М-ГРУП АД е бенефициент по договор „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.